01.03.2013

czy Artsewis postępuje zgodznie z prawem?
No i mam problem z serwisem ARTSERWIS o którym istnieniu dawno zapomniałam, a który na początku tygodnia wysłał mi informacje następującej treści: 
Witaj,
Zgodnie z informacją z działu windykacji zanotowano na Twoim koncie zaległość za Składkę Członkowską Artserwis za 2013r.
Prosimy o uregulowanie zaległości w terminie 7 dni.
Składkę członkowską w wysokości 9,90zł za 2013 rok należy wpłacić na konto:
(tutaj nr konta)
Wysokość składki rocznej: 9,90 zł
W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, będziemy zmuszeni zawiesić Twoje konto.
Mamy nadzieję, iż we wspólnej trosce o dobrze układajacą się współpracę i rozwój społecznośi artserwis.pl, uregulujesz istniejące przeterminowane należnosci i dołożysz wszelkich starań, aby płatnosci za coroczne składki członkowskie były regulowane w terminie.
Serdecznie pozdrawiamy,
Artserwis.pl


Zaskoczona poszłam i chciałam sie zalogować, oczywiście nie mogłam gdyż pozapominałam login i hasło, po rożnych cudach i przesyłaniu nowego na maila nie mogłam się zalogować, więc wysłałam prośbę o usunięcie konta: 

Powołując się na § 4 punkt  Regulaminu Artserwis
proszę o usunięcie mojego konta przypisanego dla adresu mailowego somebody66@gmail.com.
Informuję również, że zgodnie z prawem konsumenta oraz Państwa regulaminem nakładanie jakiejkolwiek opłaty i strasznie windykacją jest niezgodne z prawem RP.
Z tego co pamiętam i czytam w Regulaminie moje konto jest bezpłatne.
Reasumując, proszę usunąć moje konto oraz wykasować moje dane z Państwa serwisu, zabraniam posługiwać się nimi.
Z poważaniem
Anna Andrzejewska

P.S
W załączeniu przesyłam regulamin Państwa portalu

 STRONA GŁÓWNA  Regulamin Artserwis.pl 

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Visualcreator (Program), którego organizatorem w Polsce jest Mediacom sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Wrocław Fabryczna pod numerem RHB 226 (Organizator), operatora portalu artserwis.pl (Portal), będącego licencjonowanym przedstawicielem spółki Virtual Line LLC z siedzibą w Portland, Oregon, USA.
§ 2
1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno polskie jak i zagraniczne.
2. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny dla wszystkich Uczestników po dokonaniu rejestracji w sposób przewidziany w Portalu.
3. Każdy Uczestnik bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Uczestnika wskutek uczestnictwa w Programie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Organizatora lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

§ 3
Przez udział w Programie Uczestnik wyraża zgodę na:
1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji Programu,
2) bezpłatną publikację swej twórczości w Portalu i prezentację nieograniczonej liczbie osób,
3) nieodpłatne wykorzystanie opublikowanych materiałów w całości bądź części przez Organizatora w celach popularyzacji Programu i Portalu w internecie lub na płytach CD i DVD, z informacją o imieniu i nazwisku Uczestnika bądź po oznaczeniu w inny, ustalony przez Uczestnika, sposób,
4) otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora oraz partnerów i kontrahentów Organizatora w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), równocześnie Organizator zapewnia, iż otrzymywana informacja handlowa będzie zgodna z profilem Programu.

§ 4
1. Ilość przestrzeni dyskowej przyznanej każdemu Użytkownikowi na serwerze Organizatora jest ograniczona. Każdy Użytkownik może powiększyć przyznaną mu przestrzeń dyskową po spełnieniu wymogów określonych w Portalu i wniesieniu opłaty określonej cennikiem.
2. Użytkownik ma prawo prezentować w Portalu dowolne treści artystyczne.
3. Użytkownik może w każdym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dzieła opublikowane w ramach Programu.
4. Użytkownik może w każdym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe i prace zarejestrowane w Programie jak i złożyć zlecenie całkowitego usunięcia konta.

§ 5
1. Biorąc udział w Programie Uczestnik oświadcza, iż publikowane przez niego materiały stanowią jego dzieło i nie są obciążone prawami osób trzecich, bądź otrzymał pisemną zgodę autora dzieła na wykorzystanie w programie.
2. Przez udział w programie Uczestnik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) używania przestrzeni dyskowej zgodnie z celem Programu,
3) przestrzegania zasad polskiego prawa autorskiego,
4) poszanowania praw innych Uczestników programu.

§ 6
Przesłane materiały powinny spełniać następujące warunki techniczne:
1) logo Uczestnika: plik graficzny w formacie jpg (kompresja standardowa, RGB) lub gif, rozmiary: szerokość 70 pikseli, wysokość 55 pikseli,
2) pliki graficzne w formacie jpg (kompresja standardowa, RGB) lub gif,
3) animacje i filmy: format MPEG-1, MPEG-2 lub Flash,
4) muzyka: format mp3,
5) dokumenty tekstowe - format txt lub rtf.

§ 7
1. Organizator programu zapewnia ochronię praw autorskich Uczestników, jednak nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Uczestników przez osoby trzecie. W szczególności organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakikolwiek sposób.
2. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
3. Organizator Programu nie gwarantuje Uczestnikowi nawiązania współpracy handlowej poprzez udział w Programie, nie ponosi także odpowiedzialności za skutki i konsekwencje nawiązania takiej współpracy. Szczegółowy regulamin konkursów, aukcji, przetargów, giełd i podobnych przedsięwzięć Organizatora może wprowadzać odrębne zasady.
4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Uczestników programów przez osoby trzecie przy użyciu oryginalnego hasła dostępowego Uczestnika Programu.

§ 8
1. Uczestnik może nawiązać współpracę handlową z zainteresowanymi osobami za pośrednictwem Programu. Organizator nie pośredniczy w zawieraniu umów i kontraktów. Nawiązanie takiej współpracy następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika Programu.
2. Uczestnik może publicznie informować o swoich dziełach umieszczonych w Portalu.

§ 9
1. Organizator programu może odmówić publikacji dzieła bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn dzieło, które:
1) nie spełnia wymaganych warunków technicznych,
2) w oczywisty sposób nie jest dziełem artystycznym, co potwierdziła komisja rejestracyjna,
3) jest sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, zawiera pornografię, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
4) narusza prawa autorskie osób trzecich,
5) powstało z naruszeniem prawa.
2. Z tych samych przyczyn Organizator może czasowo zawiesić konto Użytkownika do czasu zaprzestania działań godzących w zasady określone niniejszym Regulaminem bądź trwale usunąć konto Uczestnika na serwerze.
3. Organizator nie jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o odmowie publikacji dzieła, zawieszenia bądź usunięcia z serweru konta Uczesnika.
4. Od decyzji o odmowie rejestracji Uczestnika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia konta Uczestnika odwołanie nie przysługuje.

§ 10
W razie likwidacji programu wszystkie dane i dzieła Uczestników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Uczestników.
§ 11
1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator powiadomi Uczestników.
2. Odmowa wyrażenia zgody na udział w Programie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta z Programu.

§ 12
Przez rejestrację w Programie Uczestnik akceptuje warunki określone regulaminem.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pomoc@artserwis.pl

No i co?Myslałam, że moje konto juz usunięte i mam spoój a tutaj dzisiaj otrzymuję maila:

Drogi użytkowniku

Informujemy, że w dniu dzisiejszym został zmieniony Regulamin korzystania serwisu.

Z nowym regulaminem możesz zapoznac się klikając w link http://www.artserwis.pl/index.php?p=568

Jednoczesnie, w związku z dużą ilośćą zapytań informujemy, że w wg nowego Regulaminu składka członkowska wymagana jest jedynie od Twórców posiadających więcej niż 5 plików w swoim portfolio.
Jeżeli korzystasz z artserwis.pl jako Gość lub nie posiadasz portfolio na stronach artserwis.pl w rozmiarze ponad 5 plików zignoruj email odnośnie składki.

W panelu Moje konto możesz edytować swój profil, dodawać lub usuwać pliki, wysyłać wiadomości lub usunąć swój profil.

Jeżeli zapomniałeś hasła skorzystaj z opcji przypominania hasła lub skontaktuj się z nami pod adresem: login@artserwis.pl

Artserwis.pl jest największym w Polsce portalem nie tylko zrzeszającym i prezentującym twórców, ale także rynkiem zleceń. Obecnie liczy ponad 27.000 zarejestrowanych osób związanych z różnymi dziedzinami sztuki, kultury, reklamy i rozrywki. Stale aktualizowana jest baza konkursów, przetargów oraz zapowiedzi nadchodzących imprez i wydarzeń.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pomoc@artserwis.pl

Pozdrawiamy
Zespół artserwis.pl


Cóż, prawo nie działa wstecz. Ponownie zażądałam usunięcia konta, ciekawa jestem co teraz będzie? 
Moim zdanie to oszustwo, biorąc pod uwagę, że na dzień 25 lutego regulamin portalu nie uwzględniał płatnych kont i tym podobnych udogodnień.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz